Kompetensutveckling

Vi kan bidra med kompetensutvecklingsinsatser och utbildning som är anpassad efter dina visioner och mål.

Konflikthantering

Att lösa konflikter på ett tidigt stadie gynnar alla i företaget. Vi coachar och bidrar till en bättre arbetsmiljö och arbetsklimat.

Verksamhetsutveckling

Ibland när företag växer och blir större behöver man hjälp för att kunna fortsätta utvecklas. Vi är det stödet.

Administrativa tjänster

Vi kan hjälpa till med diverse administrativa tjänster som att granska anställningsavtal eller framtagande av policys/riktlinjer.

Förhandlingshjälp

Vi har erfarenhet av många olika kollektivavtal på marknaden. Har genomfört både lokala som centrala förhandlingar.

Projektledning

Du är varmt välkommen att anlita oss som projektledare och vi hjälper dig att sätta ihop en kompetent projektgrupp.